Általános adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a KŐRÖS GASZTROKER KFT (6200 Kiskőrös Rákócz u.32. továbbiakban: Adatkezelő) általaüzemeltetett www.koronapizzeria.hu oldalon megadott személyes adataimat piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és ennek során részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak e cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók: A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az érintett a www.korosgasztroker@gmail.com elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az Adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsák az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Egyéb Rendelkezések: Elfogadom, hogy a Kőrös Gasztroker kft a www.koronapizzeria.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adataim, felhasználásra kerüljenek az adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Záradék:

Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat a Kőrös Gasztroker kft mint adatkezelők piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából kezelje és tárolja. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el. A www.koronapizzeria.hu-t üzemeltető Körös Gasztroker kft eleget tett az adatvédelmi nyilvántartásba vételt érintő kötelezettségének, az adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára a megfelelő formában eljuttatta.

SÜTI-K (COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK ASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött!

A cookie-król:

A www.koronapizzéria.hu honlap a látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a GDPR rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

Az oldal a működéshez nélkülözhetetlen Cookie-kat használ, amelyek az oldal készítéséhez használt keretrendszerből fakadóan automatikusan létrejönnek. Ezek nekünk semilyen információval nem szolgálnak. Ezen kivül a felhaszálói élmény javítására, a kosárban a szósz ajánlásához jön létre egy cookie, ami az ajánlás túl sokszori megnyitását, azaz, SPAM-elését, szolgáltatott elkerülni. A cookie-k alapján semilyen módon nem tudjuk a felhasználót beazonosítani, követni!